Home Up Inhoud Contact     Katholieke Universiteit Nijmegen partner van uQuit Vrije Universiteit Amsterdam partner van uQuit   

nicotine_verslaving 

Home

 

sign - stoppen met roken - home

Nicotineverslaving
Van de American Heart Association


Nicotine hecht zich fysiek aan je. Als iemand een sigaret rookt, reageert zijn lichaam gelijk op de nicotine. Nicotine veroorzaakt een kortstondige verhoging van de bloeddruk, de hartslag en de bloedstroom naar het hart. Het zorgt er ook voor dat de aderen zich vernauwen.
De koolmonoxide uit de rook zorgt ervoor dat het bloed minder zuurstof kan vervoeren. Dit, in combinatie met de andere effecten veroorzaakt door de nicotine, zorgt voor een onbalans tussen de behoefte aan zuurstof van de cellen en de hoeveelheid die het bloed kan vervoeren.
Roken vermeerdert ook het gehalte aan vetzuren, glucose en diverse hormonen in het bloed.
Er zijn verschillende manieren waarop roken de kans op aderverkalking en hartaanvallen kan verhogen. Ten eerste kan de koolmonoxide de binnenkant van de aderen beschadigen waardoor de opbouw van vetten op en in de wand wordt bevorderd. In de loop van de tijd veroorzaakt dit een verharding en vernauwing van deze aderen. Nicotine draagt hier ook aan bij.
Roken veroorzaakt ook verscheidene veranderingen in het bloed. Onder andere een grotere plakkerigheid en klontering van de bloedlichaampjes, een verkorte levensduur van deze bloedlichaampjes en verkorte stoltijd en een vergrote dichtheid van het bloed. Deze effecten kunnen leiden tot een hartaanval.

Teer, nicotine en.....


Tabaksrook bevat naast teer en nicotine veel meer schadelijke stoffen die evenzeer bedreigend zijn voor onze gezondheid. Verschillende gassen (zoals onder andere koolmonoxide, dat ondermeer een belangrijk risico vormt voor het ontstaan van hart- en vaatziekten) gaan ongefilterd en onopgemerkt mee naar binnen. 'Teer' is eigenlijk nog een betrekkelijk neutrale aanduiding voor een verzameling stoffen waarin zich ondermeer 40 kankerverwekkende stoffen waaronder ook de resten van bestrijdingsmiddelen, bevinden.

 

 
Copyright 2004 Ronen Azachi. All rights reserved.